4 maart 2014

RAVAGE - de chaos van de Groote Oorlog in Leuven

De Stad Leuven heeft zwaar geleden onder de moedwillige bandstichting bij het begin van de Eertse Wereldoorlog.
De boekenverbranding in Leuven en "le Sac de Louvain" staan gebrand in de herinnering en worden beschreven in vele geschiedenisboeken.
Meer informatie op http://www.ravage1914.be/nl/kalender/le-sac-de-louvain-1914 en op
http://bib.kuleuven.be/commissie-kunst/agenda/ravage.YENN b&b bevindt zich
in een herenhuis dat heropgebouwd
is na de Eerste wereldoorlog.

Getuige daarvan de gevelstenen
in de façade van ons huis.


Er zijn zo veel gevelstenen in Leuven, héél veel.
Let erop en ontdek ze als je rondwandelt en je zal een idee krijgen van de RAVAGE als je door straten en over pleinen van de binnenstad wandelt.


De oorspronkelijke woning dateert van eind jaren 1880, toen na de bouw van het station (1879 zie ook link hier helemaal onderaan) de vesten werden aangelegd, in Leuven ook wel de boulevards genoemd.  Dat waren mooie brede lanen waar de grote Leuvense families moderne ruime woningen bouwden, met veel licht, hoge plafonds, voorzien van stromend water en gasverlichting.

Al meteen in augustus 1914 werd deze buurt en deze woning uitgebrand en platgelegd.  Zowel het station als de bibliotheek waren het doelwit bij de invasie en onze woning bevond zich daar tussenin.

Ik heb in het archief van Leuven tekeningen teruggevonden die verwijzen naar de heropbouw in de naoorlogse periode.

Moedige mensen.  
Positief ingesteld en vol goede moed aan de heropbouw van Leuven begonnen, werden in mei en in juni 1920 de plannen en tekeningen voor heropbouw van deze woning bij de stadsdiensten ingediend.

Het laatste ontwerp werd goedgekeurd.   
Als je de tekeningen goed bekijkt zie je waar stedenbouw correcties gevraagd heeft, waar de architect aanpassingen heeft voorzien en wat er uiteindelijk goedgekeurd werd.
Onze gevel is nog steeds zeer herkenbaar en authentiek, met dank aan het vakwerk en de creativiteit van leuven.belisol.be.  Ook in de aanpalende woningen en aan de overkant zal je architecturale details herkennen die je in bovenstaande tekeningen terugziet.
Allemaal van de hand van dezelfde architect ?
Wie zal het zeggen ?

Toen wist men nog niet dat er 20 jaar later eenzelfde RAVAGE over Leuven heen kwam ... met de Tweede wereldoorlog.

Er zijn zoveel plaatsen in de wereld waar mensen nog steeds in RAVAGE, chaos, oorlog en ontij leven.
Laat de focus van Leuven op deze historische periode een respectvolle verwijzing zijn naar iedereen die in het verleden en in het heden door RAVAGE de moed niet opgeeft om telkens het leven op te pikken en opnieuw te beginnen.

Naar aanleiding van deze herinneringsperiode heeft Johanna Spaey een graphic poem geschreven, met tekeningen van Gerolf Van de Perre en als titel "Gewonde Stad".
Meer informatie op www.johannaspaey.com en op www.gerolfvandeperre.net.

Een ooggetuigenverslag van een Nederlands journalist die eind augustus 1914 de situatie in Leuven beschrijft vind je hier > wereldoorlog1418 > ooggetuigen eerste wereldoorlog
bereid je voor op kippenvel ... je zal nog enkele straatnamen herkennen: Stationstraat is wat nu de Bondgenotenlaan is.

Over de heropening van het station van Leuven (op 30 maart 2014) na renovatie meer hier
> heropening stationsgebouw Leuven

Over Leuven als Hospitaalstad tijdens de Eerste Wereldoorlog vind je meer hier > oorlogsdagboekleuven.be > hospitalen-in-leuven-wo1